У оквиру Програма обавезне обуке за новоименоване судије и јавне тужиоце за 2019. годину, а у складу са Одлуком Високог судског и тужилачког савјета БиХ, у просторијама Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС), 23. септембра 2019. године, одржан је, по други пут, семинар на тему „Радње доказивања и законитост доказа“.

Едукатор је био мр Светозар Бајић, судија Основног суда у Бањалуци.

Циљ овог семинара је да се инститиути радње доказивања и законитост доказа вишестрано приближе полазницима семинара, и то у свим фазама кривичног поступка, као и унапређење стандарда у кривичном поступку и избјегавање неправилности које се, у вези са овим институтима, јављају у пракси.