У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2019. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС), у сарадњи са Адвокатском комором Републике Српске, организовао је семинар на тему „Актуелна питања из извршног поступка“ и „Рад судских извршитеља“.

Семинар је одржан 19. септембра 2019. године у просторијама ЦЕСТ-а у РС, а у својству излагача учествовала је госпођа Нивес Ћетојевић, судија Основног суда у Бањалуци.

Семинару је присуствовало 55 учесника из реда предсједника судова, судија, стручних сарадника запослених у судовима, судских приправника, судских извршитеља и адвоката, сви из Републике Српске, те представника академске заједнице Републике Српске.