Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) је, у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2019. годину, у сарадњи са Адвокатском комором Републике Српске, организовао семинар из привредноправне области на тему "Актуелна питања из области регистрације пословних субјеката".

Семинар је одржан 09. септембра 2019.године у просторијама ЦЕСТ-а у РС, а едукатор је била госпођа Јованка Јовановић, предсједник Окружног привредног суда у Добоју.

Значај овог семинара огледа се у томе што је допринио да се разјасне недоумице и нејасноће које се полазницима семинара, односно судијама, адвокатима јављају у вези са поступком регистрације пословних субјеката.

Семинару је присуствовало 25 учесника из реда предсједника судова, судија, стручних сарадника, приправника, адвоката и један нотар, сви из Републике Српске.