У Стразбуру, сједишту Савјета Европе,  је од 09. до 13. јула 2019.године, у организацији Канцеларије за програм Cybercrime Савјета Европе, организован први састанак националних тренера (едукатора) за правосуђе о кибернетичком криминалу и електронским доказима.

На овом изузетном скупу су се срели нацинални тренери из 24 земље Европе, Африке, Азије, Пацифика, Средње и Јужне Америке. који су успјешно завршили обуку за судије  и тужиоце о кибернетичком криминалу и електронским доказима, која је развијена у оквиру заједничких пројеката Европске уније и Савјета Европе (iPROCEEDS, CyberSouth i GLACY +), као и представници националних институција које врше обуку судија и тужилаца ( Око 100 судија, тужилаца и представника институција за обуку).

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској,  на сатанку је представљао директор Томислав Чавић, заједно са јавним тужиоцма Далибор Врећо, Хана Врањешевић, Младен Фуртула и Младен Вукојичић, који су у оквиру пројекта Савјета Европе (iPPROCEEDS), завршили напредну обуку о кибернетичком криминалу и електронским доказима.

Ова конференција је била прилика да национални едукатори и представници институцја за обуку судија и тужилаца, повећају знања у вези са кибернетичким криминалом и електронским доказима, добију одговоре на одређене дилеме, као и о раду Одбора за Конвенцију о кибернетичком криминалу при Савјету Европе (Т-CY), размотре материјале за обуку у правосудним институцијама Савјета Европе  и кроз представљање резултата од стране присутних представника сваке од 24 земље, подјеле међусобно своја искуства и добре праксе и размотре предности, изводљивост и будуће кораке које треба предузети.

Сваки од националних тренера је, кроз свеобухватну дебату, дао свој допринос о новим материјалима који ће се израдити, укључујући специјализиране курсеве, приручнике за судије и тужиоце и друге ресурсе који се сматрају неопходним, као и своје мишљење о предлогу за успостављање одрживе мреже националних правосудних едукатора о кибернетичком криминалу и електронским доказима, чија је сврха да се националним едукаторима омогући повезивање, размјена искустава, као  и да буду у међусобном сталном контакту.

Закључено је да развијање одрживих програма обуке, од стране националних институција за обуку судија и тужилаца, је једини ефикасан начин да се осигура да судије и тужиоци имају довољно потребног знања да ефикасно испуне своје улоге у процесуирању починилаца ове врсте кривичних дјела.