Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској ( у даљем тексту: ЦЕСТ РС) је у сарадњи са TRIAL International, у оквиру пројекта подржаног од Владе Велике Британије, организовао радионицу на тему „Стереотипи и стигматизација жртава ратног сексуалног насиља током кривичног поступка“.

Радионица је одржана 5. јуна 2019. године у просторијама ЦЕСТ-а, док је излагач на радионици била гђа Божидарка Додик, судија Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине, уз присуство једанаест учесника из правосудних институција у Републици Српској. Циљ ове радионице је био подизање свијести и сензибилитета правосудног особља о присуству стереотипа и стигматизације оштећених-жртава сексуалног насиља у оквиру кривичног поступка, кроз едукацију о постојећим проблемима и препорукама за њихово превазилажење.