Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској  и Центар за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговини су у оквиру заједничке активности, организовали дводневни семинар који је суфансиран од стране Државног уреда Сједињених Америчких Држава, Бироа за популацију, избјеглице и миграције кроз пројекат „Јачање капацитета и механизама за идентификовање и заштиту рањивих миграната на Западном Балкану“, Мисије  IOM-а и Мисије OSCE-а у Босни и Херцеговини.

Семинар, коме је присуствовало 20 (двадесет) учесника из реда судија, тужилаца и припадника полицијских агенција,  одржан је 30. и 31. маја 2019. године у хотелу „Парк“ у  Добоју, док су едукатори семинара били представници  Мисије IOM-а у Босни и Херцеговини, представници  Мисије OSCE-a у Босни и Херцеговини и Уреда специјалног представника и координатора OSCE-a за борбу против трговине људима, као и представници полицијске агенције Сједињених Америчких Држава, Homeland Security Investigations.

Током семинара су обрађене сљедеће теме: „Миграцијски трендови у региону и у Босни и Херцеговини2, „Представљање резултата OSCE-ове процјене ситуације у вези са мигрантима и избјеглицама у Босни и Херцеговини“, „Домаћи правни оквир о трговини људима и кориштењу електронских доказа са фокусом на заштиту жртава трговине људима“, „Најновији трендови у кориштењу информацијско-комуникацијских технологија у борби против трговине људима“,  „Постојећи практични алати (апликације, софтвери и платформе) развијени да помогну жртвама, невладиним организацијама и полицијским агенцијама у борби против трговине људима“, „Карактеристике случајева трговине људима уз помоћ информацијско-комуникацијских технологија (ИКТ)“, „Истрага случајева трговине људима почињених уз помоћ информацијско-комуникацијских технологија“, „Прикривене операције, узимање и чување доказа(са фокусом на електронске доказе“ и „Глобална сарадња у борби против трговине људима, праћење токова новца у предметима трговине људима и паралелне истраге“.