У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2019. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: „ЦЕСТ“), а у сарадњи са Адвокатском комором Републике Српске, организовао је семинар на тему „Закон о премјеру и катастру Републике Српске“ и „Отклањање недостатака и пропуста у катастарском операту који се односе на упис корисника без правног основа“.

Семинар је одржан 27. маја 2019. године у просторијама ЦЕСТ-а у РС, док су едукатори на семинару били Невенка Митрић, судија Окружног суда у Бањалуци и Смиљана Мрша, судија Врховног суда Републике Српске. Међу учесницима семинара, осим представника судова, семинару су присуствовали и представници Адвокатске коморе Републике Српске, Правобранилаштва Републике Српске и Републичке управе за геодетске и имовинскоправне послове. Семинару су присуствовала укупно 82 (осамдесет два) учесника.