Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској ( у даљем тексту: ЦЕСТ) је у сарадњи са Мисијом OSCE-a у БиХ организовао два семинара на тему „Међународни стандарди и законодавство Републике Српске у вези са остваривањем права на слободу мирног окупљања“.

Семинари су одржани дана 15. априла 2019. године у  просторијама ЦЕСТ-а   и дана

20. маја 2019. године у хотелу „Леотар“ у Требињу, док су едукатори били г. Игор Личина, службеник за људска права и гђа Нина Шеремет, правна савјетница у Мисији OSCE-a у БиХ. Семинарима је присуствовало укупно 35 (тридесет пет) учесника из реда судија, полицисјких службеника и адвоката из Републике Српске.