Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској   је у оквиру заједничке активности са Центром за едукацију судија и  тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине и Правосудном комисијом Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, а у сарадњи са SAVE THE CHILDREN који су подржали EMMAUS и UNICEF у оквиру Пројекта „ Превенција и рад на спријечавању сексуалног искориштавања и злостављања дјеце у дигиталном окружењу у Босни и Херцеговини“, организовао семинар на тему  „Успостава координацијских механизама у раду на случајевима сексуалног искориштавања и злостављања дјеце у дигиталном окружењу“.

Семинар је одржан 13. маја 2019. године у сали хотела „Босна“ у Бањалуци, док су едукатори семинара били проф. др Мухамед Будимлић, Факултет за криминалистику и криминологију Универзитет у Сарајеву и Марија Павловић, стручна савјетница Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву. Семинару је присуствовало петнаест учесника из правосудних институција у Босни и Херцеговини.