Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: „ЦЕСТ“) је, у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2019. годину, организовао семинар из управне области на тему „Рјешавање управних спорова у поступку пуне јурисдикције примјеном члана 29. Закона о управним споровима Републике Српске“.

Семинар је одржан 21. маја 2019. године у просторијама ЦЕСТ-а у РС, а едукатор је био господин Душко Бојовић, судија Врховног суда Републике Српске

Семинару је присуствовало 16 учесника из реда судија, стручних сарадника и судијских приправника из Републике Српске.