Udruženje sudija Republike Srpske, u saradnji sa Udruženjem sudija BiH, Udruženjem sudija FBiH, Centrima za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS i FBiH, Advokatskim komorama RS i FBiH, te Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta BiH uz podršku USAID Projekat pravosuđa u BiH,  organizovalo je III Savjetovanje iz prekršajnopravne oblasti, pod radnim nazivom „Uporedna analiza prekršajnog zakonodavstva u BiH i regiji“. Savjetovanje je organizovano u Etno-selu “Stanišić“ pored Bijeljine u trajanju od 9. do 11. maja 2018. godine. Savjetovanju je prisustvovalo oko 150 učesnika, od čega je 93 nosioca pravosudnih funkcija u BiH, a Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS je i ove godine kao jedan od suorganizatora Savjetovanja, u okviru svojih prava i obaveza, pružio podršku što uspješnijoj organizaciji i održavanju ovog Savjetovanja, koje ima tendenciju da preraste u tradicionalno.