Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској  и Центар за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговини су у оквиру заједничке активности, организовали дводневни семинар који је суфансиран од стране Државног уреда Сједињених Америчких Држава, Бироа за популацију, избјеглице и миграције кроз пројекат „Јачање капацитета и механизама за идентификовање и заштиту рањивих миграната на Западном Балкану- фаза lll“, Мисије  IOM-а и Мисије OSCE-а у Босни и Херцеговини.

Семинар, коме су присуствовала 23 (двадесет три) учесника из реда судија и тужилаца са подручја цијеле Босне и Херцеговине,  одржан је 17. и 18. априла 2019. године у хотелу „Кардиал“ у  Теслићу, док су едукатори семинара били Едита Селимбеговић из  Мисије IOM-а у Босни и Херцеговини, Борис Топић из  Мисије OSCE-a у Босни и Херцеговини, Сена Узуновић, тужилац из Тужаштва Босне и Херцеговине и Диана Риђић, психолог из  IOM-овог мобилног тима у Сарајеву.