Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је у сарадњи са Пројектом „Јачање тужилачких капацитета у систему кривичног правосуђа“ који имплементира Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине, организовао, за јавне тужиоце и полицијске службенике, показну вјежбу истраживања лица мјеста и прикупљања трагова.

Вјежба је одржана 16. априла 2019. године у просторијама Управе за полицијску обуку МУП-а РС, којој је присуствовало 30 (тридесет) учесника из реда јавних тужилаца, стручних сарадника, полицијских службеника и припадника Оружаних снага Босне и Херцеговине. Едукатори су били Горан Гуска, Бојан Вујановић и Предраг Бојић, МУП РС.