Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској ( у даљем тексту: ЦЕСТ) је у сарадњи са Мисијом OSCE-a у БиХ организовао два семинара на тему „Покретање поступака у предметима дискриминације пред судовима у БиХ и Европским судом за људска права у Стразбуру“.

Семинари  су одржани дана 29. марта 2019. године у хотелу „Кардиал“ у  Теслићу  и  дана

8. априла 2019. године у хотелу „Дрина“ у Бијељини, док су едукатори били господин Милош Богичевић, правни савјетник OSCE-a, госпођа Севима Сали Терзић, виша савјетница Уставног суда БиХ и господин Емир Прцановић, извршни директор Удружења „Ваша права“. Семинарима је присуствовало укупно 65 (шездесет пет) учесника из реда судија и адвоката из Републике Српске.

Имајући у виду како актуелност и значај теме, тако и посвећеност едукатора и заинтересованост учесника, те увидом у евалуационе обрасце путем којих су учесници дали своје анонимне оцјене, семинари су се показали изузетно успјешним.