Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: „ЦЕСТ“) је, на основу иницијативе Министарства правде Републике Српске, извршио допуну свог Програма стручног усавршавања за 2019. годину, те је организовао семинар за континуирану обуку судија и јавних тужилаца, на тему „Кривична дјела против права по основу рада“.

Семинар је одржан у просторијама ЦЕСТ-а у РС, а едукатор је био мр Светозар Бајић, судија Основног суда у Бањалуци.

Поред судија и судијских приправника из Републике Српске, семинару је присуствовала и госпођа Армина Ђузел, виши стручни сарадник у Министарству правде Републике Српске.

Након отварања семинара и поздравне ријечи представника ЦЕСТ-а у РС, приступило се радном дијелу семинара.

У складу с дневним редом, едукатор је, у првом дијелу семинара, излагао о односу радног права и кривичноправног законодавства, као и о кривичним дјелима против права по основу рада, прописаних ранијим Кривичним законом Републике Српске и одредбама важећег Кривичног законика Републике Српске.

У другом дијелу семинара, судија Бајић је учеснике семинара подијелио у четири групе, при чему је свака група разматралa свој хипотетички случај, а затим се приступило излагању рјешења тих случајева, уз асистенцију и корекције едукатора.

Током семинара вођена је активна дискусија око различитих спорних ситуација које су везане за ову групу кривичних дјела, а едукатор је, у прилог одређених правних ставова, презентовао и неколико случајева из судске праксе у региону.

Едукатор је својим начином излагања о теми семинара, те хипотетичким сучајевима које је припремио за потребе семинара, анимирао све учеснике, што је, у великој мјери, допринијело успјешности семинара. Такође, кроз квалитетну дисусију о проблемима и недоумицама које се јављају у пракси у вези са правима радника по основу рада и њиховим повредама које се испољавају у различитим облицима, па и кроз почињење кривичних дјела, остварен је интерактиван однос између учесника семинара и едукатора, што представља општи циљ сваког семинара.