У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2019. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: „ЦЕСТ“), у сарадњи са Правобранилаштвом Републике Српске, Адвокатском комором Републике Српске и Центром за пружање бесплатне правне помоћи Републике Српске, организовао је семинар на тему „Стицање права својине у Републици Српској“ и „Претварање права кориштења, управљања или располагања“.

Семинар је одржан 24. априла 2019. године у просторијама ЦЕСТ-а у РС, док је излагач на семинару био проф. др Душко Медић, судија Уставног суда Републике Српске.

Семинару је присуствовало 68 учесника из реда судија, стручних сарадника запослених у судовима, адвоката и правобранилаца из Републике Српске, те учесника из Центра за пружање бесплатне правне помоћи Републике Српске.

Професор Медић је излагање започео констатацијом да Закон о стварним правима Републике Српске представља системски Закон, прије свега, због тога што је написан у духу европско-континенталне правне традиције, а посебно што је у својим прелазним и завршним одредбама омогућио усклађивање постојећих стварноправних односа са новим друштвено-економским системом, односно омогућо је успоставу новог друштвено-економског система (претварање друштвене својине у право својине, успостављање јединства непокретности). Након тога, професор је наставио излагање у складу са дневним редом семинара, на начин да је, у првом дијелу семинара, говорио о стицању права својине према одредбама Закона о стварним правима Републике Српске, а потом и о претварању права кориштења, управљања или располагања.

У другом дијелу семинара, професор Медић је позвао све учеснике да изнесу проблеме и недоумице с којима се сусрећу у пракси, при чему је номиновао све институте које прописује Закон о стварним правима Републике Српске, укључујући и означене теме семинара. Током семинара вођена је квалитетна дискусија, а увидом у евалуационе листове, утвђено је да су учесници високим оцјенама квалификовали организацију семинара и едукатора.