У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2019-у годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: „ЦЕСТ“), у сарадњи са организацијом Атлантска иницијатива, организовао је семинар на тему „Узроци и посљедице насиља у породици.

Семинар је одржан у хотелу „Јелена“ у Бањалуци, док су излагачи на семинару били госпођа Марија Аничић-Згоњанин, предсједница Окружног суда у Бањалуци и господин мр Светозар Бајић, судија Основног суда у Бањалуци.

Семинару је присуствовао 31 учесник из реда предсједника судова, судија, стручних сарадника, приправника и адвоката из Републике Српске.

У складу са дневним редом, у првом дијелу семинара, судија Бајић је провео линијску вјежбу са учесницима семинара, а затим је судија Аничић-Згоњанин изложила о основама узрока и посљедица насиља у породици.

У другом дијелу семинара, судија Аничић-Згоњанин је, учесницима, узроке и посљедице насиља у породици, приближила кроз кратки документарни филм под називом- Први утисци: Изложеност насиљу дјечијег мозга у развоју и кроз точак моћи и контроле. Након тога, судија Бајић је учесницима презентовао Приручник за разматрање олакшавајућих и отежавајућих околности у случајевима насиља у породици у БиХ, који је израђен с циљем да судијама и тужиоцима олакша и усмјери рад приликом поступања и одлучивања у конкретним случајевима насиља у породици.

На крају семинара, едукатори су учеснике подијелили у пет радних група, при чему је свака гупа имала задатак да, у складу са својим хипотетичким случајем, изврши процјену предмета насиља у породици и изрекне одговарајућу кривичну санкцију.

Семинар је, од стране учесника, оцијењен високим оцјенама, а успјеху семинара су, нарочито, допринијели едукатори који су својим садржајним и занимљивим предавањем све вријеме одржавали заинтересованост и пажњу учесника.

Циљ овог семинара је да се инститиути радње доказивања и законитост доказа вишестрано приближе полазницима семинара, и то у свим фазама кривичног поступка, као и унапређење стандарда у кривичном поступку и избјегавање неправилности које се, у вези са овим институтима, јављају у пракси.

Семинар је, од стране учесника, оцијењен највишим оцјенама, а успјеху семинара је, нарочито, допринио едукатор који је својим садржајним и занимљивим предавањем, све вријеме, одржавао заинтересованост и пажњу учесника. Током семинара вођена је квалитетна дискусија, а учесници су имали прилику да изнесу све недоумице и проблеме с којима се сусрећу у пракси.