Центар за едукацију судија и јавних тужилаца РС је, у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2019.годину, у сарадњи са Адвокатском комором РС, организовао семинар из привредноправне области на тему "Функционисање тржишта хартија од вриједности и пословање инвестиционих фондова у Републици Српској".

Семинар је одржан 17. априла 2019. године у просторијама ЦЕСТ-а у РС, док је едукатор на семинару била госпођа Биљана Јоветић-Бушиноска, из Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.

У складу са дневним редом, госпођа Јоветић-Бушиноска је, о функсионисању тржишта хартија од вриједности изложила кроз двије подтеме, и то презентовањем структуре и организације, те карактеристика развоја тржишта капитала у Републици Српској, док је преостали дио семинара био посвећен свеобухватном предавању едукатора о пословању инвестиционих фондова у Републици Српској.

Значај овог семинара огледа се у томе што велики број судија, јавних тужилаца и адвоката не познаје довољно структуру тржишта капитала нити начин фукнционисања истог, те су се учесници путем ове едукације боље упознали са структуром тржишта, надлежностима Комисије за хартије од вриједности, међусобном и међународном сарадњом надзорних органа, те свим другим питањима који се тичу теме трговања хартијама од вриједности и функционисањa инвестиционих фондова различитог типа.