U Crnoj Gori, u Budvi je u periodu od 11-12. aprila 2019.godine, održan dvodnevni regionalni sto na temu „Procjena uticaja obuke iz oblasti ljudskih prava za pravne stručnjake: izazovi i primjeri dobre prakse“, u okviru programa „Horizontal Facility“, u organizaciji Savjeta Evrope.

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici pravosudnih institucija, akademija/centara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Albanije, Sjeverne Makedonije i Kosova. U radu ovog okruglog stola, ispred Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, učestvovale su Rufa Mujičić, viši stručni saradnik i Dijana Bojić, stručni saradnik.

Značaj obuke sudija, kao načina za unapređenje vještina i boljeg funkcionisanja pravosuđa, prepoznat je od strane Konsultativnog vijeća evropskih sudija (KVES), mišljenje br.4 (2003), koje je kasnije dopunjeno odlukom Rec (2004)4 Komiteta ministara (KoM). Potonji je u svom prijedlogu iz 2017, a koje se odnosi na Rec(2004)4, naglasio značaj obuke iz oblasti ljudskih prava za pravne stručnjake, ponovivši apel Briselske deklaracije državama da: „povećaju napore na nacionalnom nivou kako bi...poboljšali obuku za sudije, tužioce, advokate i državne službenike na temu Konvencije i njene primjene“. Od efektivne obuke se očekuje da doprinese boljem razumijevanju i primjeni standarda Evropskog suda za ljudska prava, što vodi smanjenju kršenja prava u okviru Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Predviđeno je da ovaj okrugli sto proizvede dokument sa preporukama i da identifikuje ključna pitanja koja se tiču:

- Metodologije i alatki za evaluaciju obuka iz oblasti ljudskih prava za sudije i tužioce.

- Pristup domaćim presudama radi evaluacija uticaja obuka iz oblasti ljudskih prava i jasnog    

   razumjevanja i primjene standarda ESLJP.

- Raspoloživost metodologija za obuku u okviru pravosudnih akademija (suštinska i interaktivna

   metodologija)