Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је, у сарадњи са Министарством правде Републике Српске и Групацијом Свјетске банке, у оквиру пројекта „Рјешавања питања дугова и престанка пословања у Републици Српској“, подржаног од Владе Швајцарске, организовао семинар из привредноправне области, на тему „Анализа примјене Закона о стечају и подзаконских аката за спровођење Закона“.

Семинар је одржан 12. априла 2019. године у хотелу „Сан“ у Лакташима, док су едукатори на семинару били мр Недељко Милијевић, судија Окружног привредног суда у Бањалуци, госпођа Јованка Јовановић, предсједник Окружног привредног суда у Добоју, проф. др Горан Радивојац, ревизор и стечајни управник, госпођа Доста Бараковић, стечајни управник и вјештак економско-финансијске струке и госпођа Сара Савановић, стручњак за рачуноводство и финансије.

Сви едукатори су квалитетно презентовали и изложили своју тему, а током цијелог семинара је био изражен интерактиван рад између предавача и учесника семинара. У току дискусије, активно учешће су имали многe стечајнe судије и стечајни управници, који су говорили о проблемима које имају у току вођења стечајног поступка, као и проблемима који се тичу исплате накнада и награда за рад стечајних управника.

Семинар је успјешно реализован, имајући у виду посвећеност свих едукатора и заинтересованост за дискусију лица која су приступила семинару.