У складу са Програмом почетне обуке за 2019 годину, у просторијама Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, дана 09.04.2019. године, одржан је први овогодишњи семинар за стручне сараднике, запослене у судовима и јавним тужилаштвима свих нивоа у Републици Српској.

Модул 1 друге године обуке за стручне сараднике, под називом „Европска конвенција и равноправност полова“, учесницима семинара су изложили господин Златко Куленовић, судија Уставног суда Републике Српске и госпођа Светлана Марић, судија Окружног суда у Бањалуци.

Семинару је присуствовало око 50 стручникх сарадника из судова и јавних тужилаштава у Републици Српској.

Циљ овог семинара је, заправо, општи циљ почетне обуке за стручне сараднике, а то је стицање вјештина неопходних за ефективно и ефикасно вршење судијске, односно тужилачке функције, укључујући и стицање свестраних искустава из праксе, етичности професије и сагледавање свих сегмената улоге и значаја одговорности које су стручним сарадницима повјерене у њиховим редовним пословима.

Семинар је, од стране учесника, оцијењен високим оцјенама, а током семинара је вођена квалитетна дискусија у вези са проблемима који се у пракси јављају приликом примјене норми које регулишу ове области.