Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је, у оквиру заједничке активности са Центром за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине и Правосудном комисијом Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, а у сарадњи са Друштвом психолога Републике Српске, у оквиру пројекта „Јачање свеобухватног системског приступа заштите најбољих интереса дјетета у контакту са законом“, у партнерству са UNICEF-ом Босне и Херцеговине и уз подршку Владе Шведске и Владе Швајцарске, организовао семинар под називом „Системски приступ заштите најбољих интереса дјетета у контакту са законом“.

Семинар је одржан 04. и 05. априла 2019. године у хотелу „Босна“ у Бањалуци, док су едукатори на семинарау били: проф. др Сања Радетић Ловрић, ванредни професор на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци, проф. др Дарко Радић, ванредни професор на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, госпођа Индира Ћук, тужилац Кантоналног тужилаштва у Бихаћу, госпођа Алма Ковачић, стручни савјетник – психолог Кантоналног тужилаштва у Бихаћу, госпођа Шеила Дрпљанин, тужилац Тужилаштва Брчко Дистрикта БиХ, госпођа Мирела Мујагић, стручни савјетник – психолог Кантоналног суда у Бихаћу, госпођа Олга Лола Нинковић, псилхолог, руководилац Одјела за подршку свједоцима при Окружном суду у Бањалуци и госпођа Божана Вулић, судија Окружног суда у Бањалуци.