U Bugarskoj je, na poziv Nacionalnog instituta pravde iz Sofije, u periodu od 3–5. aprila 2019.godine održan regionalni sastanak sa temom: ''Podsticanje sudske obuke o poreskim zakonima'', kao dio projekta koji implementira Nacionalni institut pravde u saradnji sa Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) i Međunarodnom organizacijom za razvoj prava (IDLO), na kojem su predstavljeni dosadašnji rezultati projekta, koji će biti osnova za dalje aktivnosti u razvoju pravosudnih projekata edukacije na temu poreskog zakona na regionalnim nivoima.

Prvog dana je sastanak održan u hotelu Interkontinental u Sofiji na kojem je ova regionalna inicijativa okupila direktore, sudije i edukatore iz institucija za edukaciju u pravosuđu u zemljama Zapadnog Balkana, kao i poreske eksperte, sa ciljem da se razmjenu iskustva i najbolje prakse u oblasti poreskog prava i diskutuje o mogućnostima poboljšanja međusobne saradnje i pristupa treninzima na temu poreskih zakona.

Svi prisutni predstavnici institucija za edukaciju iz zemalja Zapadnog Balkana, su po 15 minuta prezentovali aktivnosti, izazove i postignuća u oblasti poreskih zakona, privrednog prava i knjigovodstvenih vještina koje se provode u njihovim institucijama.

Na ovom regionalnom sastanku ispred Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, u radu je učestvovao direktor Centra Tomislav Čavić.

Drugi dan je održan sastanak u Nacionalnom institutu pravde u Sofiji, gdje je učesnike sastanka primila i zaželila im dobrodošlicu Direktorica Instituta Miglena Tacheva, nakon čega se nastavila diskusija o potencijalnoj saradnji i partnerstvu na polju edukacije u pravosuđu među predstavnicima institucija za edukaciju iz 6 zemalja Zapadnog Balkana i Nacionalnog instituta pravde Bugarske.

Sa ovog satanka će naknadno biti izrađeni zaključci o budućem okviru saradnje sa podsticanjem međusobnog dijaloga i razmjena najboljih praksi na ovu temu.