У оквиру Програма почетне обуке за новоименоване судије и јавне тужиоце за 2019-у годину, у просторијама Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, дана 02. априла 2019. године, одржан је семинар на тему „Представљање базе судских одлука ЦСД ВСТС-а и основе ЦМС/ТЦМС-а“.

Едукатори на семинару су били, испред ИКТ Одјела ВСТС-а БиХ, господин Драгиша Јокић, правни савјетник/аналитичар, те представници Центра за судску документацију ВСТС-а БиХ, и то: госпођа Вера Бјелогрлић, шефица Одјела, госпођа Шеила Брковић Имамовић, правна савјетница и господин Харис Лихић, референт за судску документацију.Семинару је приступило четрнаест (14) учесника из реда новоименованих судија и јавних тужилаца.

Господин Драгиша Јокић је, у првом дијелу свог излагања, присутне учеснике упознао са кључним одредбама Правилника о систему за аутоматско управљање предметима у судовима/тужилаштвима, Системом за аутоматско управљање предметима у судовима (ЦМС) и тужилаштвима (ТЦМС), док је други дио његовог излагања био усмјерен на упознавање учесника са практичном примјеном и користима које пружају систем за извјештавање и подршку одлучивању (СИПО), те ХЕЛП портал правосудног информационог система у БиХ.

У другом дијелу семинара, госпођа Бјелогрлић, госпођа Брковић Имамовић и господин Лихић су говорили о надлежностима Центра за судску документацију ВСТС-а БиХ,  затим су учеснике информисали о начину коришћења и функционалностима базе судких одлука, претрази закона у БиХ по релевантним Службеним гласницима. Такође, учесници су имали прилику да се практично упознају с тим како се врши прегледање судске праксе (Уставни суд БиХ, Билтени Врховних судова и Суда БиХ, Одлуке Европског суда за људска права у предметима против БиХ) и осталих садржаја на wеб страници Центра за судску документацију.