Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској ( у даљем тексту: ЦЕСТ) је у оквиру заједничке активности са Центром за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине и Правосудном комисијом Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, у сарадњи са SAVE THE CHILDREN у оквиру Пројекта „ Превенција и рад на спријечавању сексуалног искориштавања и злостављања дјеце у дигиталном окружењу у Босни и Херцеговини“, организовао семинар на тему:„Сексуално искориштавање и злостављање дјеце у дигиталном окружењу“.

Семинар је одржан 18. марта 2019. године у просторијама ЦЕСТ-а РС, док су едукатори семинара били Саша Живановић, бивши начелник јединице за високотехнолошки криминал у МУП-у Србије, Елмедин Муратбеговић, професор криминологије, Универзитет у Сарајеву, Факултет за криминалистику, криминологију и сигурносне студије и Харис Халиловић, професор кривичног процесног права, Универзитет у Сарајеву, Факултет за криминалистику, криминологију и сигурносне студије.

Семинару је присуствовало укупно 25 (двадесет пет) учесника из реда судија, јавних тужилаца и представника полицијских агенција.