Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у РС је, у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2019-у годину, у сарадњи са Адвокатском комором Републике Српске, организовао семинар из привредноправне области на тему "Одговорност правног лица за штету коју проузрокује његов орган и злоупотреба правног лица (побијање правне личности)".

Семинар је одржан у просторијама ЦЕСТ-а у РС, док су едукатори на семинару били Сташа Томић, судија Окружног привредног суда у Бањалуци и др Јована Пушац, адвокат из Бањалуке. Семинару је присуствовало 48 учесника из реда судија привредних судова у Републици Српској, Врховног суда Републике Српске, Окружног суда у Бањој Луци, те стручних сарадника, приправника и адвоката.

У првом дијелу семинара, у складу са дневним редом, судија Томић је говорила о институту одговорности правног лица за штету коју проузрокује његов орган, те презентовала велики број судских одлука на ову тему, док је други дио семинара реализован кроз излагањае адвокатице Пушац, која је учесницима институт злоупотребе правног лица (пробијање правне личности) приближила са теоријске, али и практичне стране.