У оквиру Програма почетне обуке за новоименоване судије и јавне тужиоце за 2019. годину, у просторијама Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, дана 27. марта 2019. године одржан је семинар на тему „Главни претрес“.

Едукатор семинара је био мр Срђан Форца, судија Окружног суда у Бањој Луци, који је, прије почетка семинара, у складу са Препорукама Peer Review-a Европске комисије усвојеним од стране Високог судског и тужилачког савјета БиХ, припремио анонимни тест за све учеснике, како би се утврдило досадашње знање учесника о теми семинара и успјешност семинара у побољшању досадашњих знања.

Семинару је приступило 18 учесника из реда новоименованих судија и јавних тужилаца, судија и јавних тужилаца, те судијских приправника.

У складу са дневним редом семинара, у првом дијелу излагања говорило се о припремању и руковођењу главним претресом, док се у другом дијелу излагања говорило о одржавању главног претреса, доказном поступку и измјени оптужнице. Цјелокупно излагање едукатора је било поткријепљено разноврсним примјерима из судске праксе.