Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је у сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине  и USAID Пројектом правосуђа у Босни и Херцеговини организовао обуку за едукаторе из области професионалне етике судија и тужилаца.

Семинар је одржан дана 6. марта 2019. године у сали хотела Holiday у Сарајеву, док је едукатор обуке био господин Timothy Hughes, консултант USAID-овог Пројекта правосуђа у Босни и Херцеговини. Семинару је присуствовало укупно  25 (двадесет пет) учесника, из реда судија и тужилаца, од којих је петнаест (15) из Републике Српске те представника Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине.

Већина учесника је присуствовала и едукацији која је одржана претходног дана у истој организацији  под називом „Стандарди професионалне етике за судије и тужиоце“ и  представљању Приручника за примјену Кодекса судијске етике и Кодекса тужилачке етике.