Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је у сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине  и USAID Пројектом правосуђа у Босни и Херцеговини организовао семинар на тему „Стандарди професионалне етике за судије и тужиоце“ и уједно представљање Приручника за примјену Кодекса судијске етике и Кодекса тужилачке етике.

Семинар је одржан 5. марта 2019. године у сали хотела Holiday у Сарајеву, док су едукатори семинара били Timothy Hughes, консултант USAID, Нина Карађиновић, консултант USAID, Александра Мартиновић, судија Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине и Мирза Хукељић, тужилац Тужилаштва Босне и Херцеговине. Семинару је присуствовало укупно  25 (двадесет пет) учесника из судова и тужилаштава свих нивоа у Босни и Херцеговини.

Приручник за примјену Кодекса судијске етике и Кодекса тужилачке етике је резултат сарадње Радне групе за унапријеђење интегритета и одговорности носилаца правосудне функције Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине и USAID-овог пројекта Пројекта правосуђа у Босни и Херцеговини.