Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској ( у даљем тексту: ЦЕСТ) је у сарадњи са Обавјештајно-безбједносном агенцијом Босне и Херцеговине ( у даљем тексту: ОБА БиХ) организовао семинар на тему „Провођење персоналних и индустријских провјера прописаних Законом о заштити тајних података“ .

Семинар је одржан у просторијама ЦЕСТ-а, док су едукатори семинара били представници ОБА БиХ. Семинару је присуствовало 11 (једанаест) учесника из реда судија, стручних сарадника и административног особља судова и јавних тужулаштава, који долазе у додир са класификованим подацима.