У оквиру Програма почетне обуке за новоименоване судије и јавне тужиоце за 2019. годину, у просторијама Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, дана 01. марта 2019. године, одржан је семинар на тему „Основи Европског права“.

Едукатор семинара је био проф. др Златан Мешкић, ванредни професор на Правном факултету Универзитета у Зеници. Семинару је присуствовало 16 учесника, и то из реда новоименованих судија и јавних тужилаца, стручних сарадника и приправника из Бањалуке, Приједора, Бијељине, Добоја, Новог Града, Прњавора, Мркоњић Града и Источног Сарајева.

Семинар је проведен у складу са утврђеним дневним редом, као и Препорукама Peer Review Европске комисије усвојеним од стране Високог судског и тужилачког савјета БиХ. У складу са дневним редом семинара, у првом дијелу излагања говорило се о правним изворима ЕУ и њиховом деjству у праву држава чланица, док је други дио излагања био посвећен дејству извора права ЕУ у праву БиХ у предприступном периоду.