U okviru Programa početne obuke u Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, dana 25.2.2019. godine održan je seminar za pripravnike na temu „Metodologija izrade sudske odluke u građanskom postupku“.

Edukator je bila Biljana Majkić Marinković, sudija Okružnog suda u Banjoj Luci, dok je seminaru prisustvovalo 75 pripravnika iz sudova i tužilaštava iz cijele Republike Srpske.

Cilj seminara je bio osposobljavanje pripravnika i pripremanje za polaganje pravosudnog ispita iz dijela građanske oblasti.