Na osnovu Programa stručnog usavršavanja i početne obuke za 2019-u godinu, Centar za edukaciju sudija i tužilca RS je u okviru zajedničke aktivnosti sa Centrom za edikaciju FBiH i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikt BiH i u saradnji sa USAID-om (Projekat podrške pravosuđu), 13.februara u hotel „Bosni“ organizovao radionicu na temu „Istraga, optuženje i presuđivanje koruptivnih krivičnih djela, krivičnih djela sa finansijskim elementom i krivičnih djela organizovanog kriminala“.

Tokom radionice je predstavljen novi Priručnik i Vodič kroz dobre prakse u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela za sudije i tužioce u sklopu USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH na kojem su radili stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.

Edukatorice na današnjoj radionici su bile sudija Aleksandra Martinović i advokat Irisa Čevra, konsultanice USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH.