У понедјељак, 10. децембра 2018. године, у просторијама Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, одржан је семинар на тему Проактивна улога шефова судских одјељења и комуникацијске вјештине и тимски рад.

Едукатор семинара је био господин Миленко Милекић, предсједник Основног суда у Бањалуци, а семинару је присуствовало десет (10) учесника.

Господин Миленко Милекић је, у првом дијелу излагања, присутнe учеснике упознао са основним начелима организације рада судова, посебно, истичући значај одржавања опште сједнице предсједника суда, колегијума одјељења, те састанака са предсједницима одјељења за остваривање најбитнијих циљева из тог домена, а то је експедитивност у раду судија и стручних сарадника и позитивни односи између колега на радном мјесту.

У другом дијелу излагања, господин Миленко Милекић је указао на важност ефикасног планирања рада судова, те на значај ИКТ технологија као управљачког алата судија и других лица која су запослена у правосудним институцијама (ЦМС, СОКОП).