Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS, u okviru Programa stručnog usavršavanja i početne obuke za 2018.godinu, u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i Fondacijom Heinrich Boll Stiftung, organizovao je seminar na temu „Antidiskriminaciono pravo – primjeri iz prakse i procesno dokazivanje“.

Seminar je održan od 6-7.12.2018.godine na Jahorini. Edukatori su bili mr.sci.Srđan Dvornik, nezavisni kosultant, doc.dr.sc. Antonija Petričušić, docentica na katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu, prof.dr. Nevena Petrušić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, Dijana Kesonja iz Ureda pučke pravobraniteljice iz Rijeke i Dženana Hadžiomerović, advokatica iz Sarajeva.

Edukacija je obuhvatila nekoliko segmenata iz oblasti zabrane diskriminacije, pravne normative te primjere iz dosadašnje prakse u postupcima dokazivanja diskriminacije. U koncipiranju seminara primijenjen je interdisciplinarni pristup koji je obuhvatio pravni i sociološki aspekt diskriminacije i njene zabrane te primjere iz prakse u nacionalnom i međunarodnom okviru.