Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2018. годину организовао округли сто из грађанске области на тему Актуелна питања из праксе на подручју Окружних судова у Бијељини и Добоју.

Округли сто је одржан, дана 04. децембра 2018. године, у просторијама Окружног суда у Добоју, док су излагачи били госпођа Алма Салихбеговић, судија Окружног суда у Бијељини и господин Драган Рулофс, судија Окружног суда у Добоју. Округлом столу je присуствовалo укупно 35 учесника из Окружног суда у Добоју, Окружног суда у Бијељини, Основних судова у Дервенти, Модричи и Теслићу, те неколико адвоката из Добоја.

Први излагач је била госпођа Алма Салихбеговић која је упознала присутне са праксом Окружног суда у Бијељини, те нагласила да судије на парничном и извршном реферату морају добро познавати прописе које свкодневно примјењују, те водити рачуна о форми аката којима се иницирају поступци у којима одлучују.

Други излагач, господин Драган Рулофс упознао је присутне са праксом судова у Добоју, Модричи и Дервенти, уз посебан осврт на поступање наведених судова у предметима наплате дуговања из кредитног односа, рјешавање радних спорова и одлучивање по захтјевима пуномоћника раника у истим, те на поступање у комуналним предметима.