Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је у сарадњи са Министарством правде Републике Српске и Групацијом Свјетске банке у оквиру Пројекта рјешавања питања дугова и престанка пословања у Републици Српској, подржаног од Владе Швајцарске, организовао семинар из привредноправне области на тему „Рјешавање имовинскоправних односа у поступку стечаја и продаја непокретне имовине у извршном поступку“.

Семинар је одржан дана 30. новембра 2018. године у хотелу „Сан“, Лакташи, док су едукатори семинара били господин Војо Павичић, замјеник правобраниоца Републике Српске, господин Недељко Милијевић, судија Окружног привредног суда у Бањалуци и господин Асмир Коричић, предсједник Окружног привредног суда у Бањалуци. Семинару су присуствовали учесници из реда судија и стручних сарадника из Окружних привредних судова у Републици Српској, стечајних управника, те представника Мтел-а, Пореске управе Републике Српске и различитих фондова и банака.