У складу са Програмом почетне обуке за 2018. годину, у просторијама Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, одржан је четврти овогодишњи семинар за стручне сараднике запослене у судовима и јавним тужилаштвима свих нивоа у Републици Српској.

На овом семинару, који је похађало око 60 учесника, од стране едукатора Небојше Пејовића, судије Основног суда у Бањалуци и Биљане Сабљић, судије Окружног суда у Бањалуци, обрађен је Модул IV прве године обуке за стручне сараднике под називом „Извршна и ванпарнична област“.

Циљ овог семинара, односно општи циљ почетне обуке за стручне сараднике је, као што је то био случај и претходних година, стицање вјештина неопходних за ефективно и ефикасно вршење судијске односно тужилачке функције укључујући и стицање свестраних искустава из праксе, етичности професије и сагледавање свих сегмената улоге и значаја одговорности које су стручним сарадницима повјерене у њиховим редовним пословима.