U Banjaluci, dana 20.novembra 2018.godine, u prostorijama Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS održana je radionica na temu "Sudsko poravnanje". Edukatori su bili: predsjednica Okružnog privrednog suda Prijedor, Dijana Mazalić Nović i sudija Osnovnog suda u Banjaluci, Slavica Slavnić.

Na radionici je predstavljen pravni okvir BiH sa osvrtom na strano zakonodavstvo, Smjernice za postupanje sudija u zaključivanju sudskog poravnanja, a analizirani su i primjeri iz prakse.