U Banjaluci, dana 15. novembra 2018. godine, u organizaciji Centra za edukaciju sudija i tužilaca u RS, održan je okrugli sto iz građanskopravne oblasti na temu „Aktuelna praksa Okružnog suda Banjaluka“.

Okruglom stolu prisustvovale su sudije okružnih i osnovnih sudova, a izlagač je bio predsjednik građanskog odjeljenja Okružnog suda u Banjaluci Borislav Trifunović.

Na okruglom stolu vodila se aktivna diskusija i iznošeni stavovi u pogledu, kako primjene Zakona o parničnom postupku u praksi, tako i primjene određenih konkretnih materijalnih propisa.