U Banjaluci, u prostorijama MUP-a RS, održana je edukacija za sudije, tužioce i istražitelje koji imaju iskustva u radu na predmetima koji se odnose na krivično djelo pranje novca. Ovaj seminar održan je u okviru Twinning Projekta IPA 2013, a osnovni cilj ove vrste zajedničke edukacije jeste osposobljavanje sudija, tužilaca i istražitelja u BiH kako bi u doglednom vremenu mogli na jednakom nivou sarađivati sa pravosudnim institucijama i policijskim institucijama u Austriji i drugim zemljama Evropske unije prilikom procesuiranja ove vrste krivičnih djela. Ovo je drugi seminar po redu u ovoj godini iz ove oblasti.

Edukatori su bili Paul Marouschek, Austrija, Helmut Weichhart, Austrija, Max Gruber, Austrija.