У оквиру Програма стручног усавршавања за 2018. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је, у сарадњи са Атлантском иницијативом, организовао радионицу на тему „Родне предрасуде у правосуђу у Босни и Херцеговини“. Семинар је одржан 1. новембра 2018. године у хотелу „Термаг“ на Јахорини.

Радионица представља наставак сарадње са Атлантском иницијативом у складу са развијеним програмом о наведеној теми, а који су развиле судије и тужиоци који се баве наведеном тематиком. Предавачи радионице су били госпођа Славица Тадић, предсједница Основног суда у Зворнику и господин мр Светозар Бајић, судија Основног суда у Бањалуци, док је радионици присуствовало укупно 10 учесника.

Значај радионице огледа се озбиљнијем приступу родним предрасудама, како би се подигла свијест носилаца правосудних функција о наведеном проблему, те како би се обезбиједила родна равноправност странака у поступку и запослених у правосудним институцијама. Радионица је од стране учесника оцијењена највишом оцјеном, те су успјеху радионице допринијели едукатори које су својим садржајним, занимљивим и корисним предавањем одржавали пажњу учесника, као и учесници коју су све вријеме активно учествовали и водили квалитетну дискусију.