Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2018. годину, у сарадњи са Адвокатском комором Републике Српске, организовао семинар из привредноправне области на тему „Актуелна пракса привредних судова у Републици Српској“.

Семинар је одржан дана 30. октобра 2018. године у просторијама Центра, док је едукатор семинара био господин Драго Туркеш, предсједник Вишег привредног суда у Бањалуци. Семинару је присуствовало укупно 50 учесника из реда судија привредних судова у Републици Српској, стручних сарадника, приправника, адвоката и правника из Правобранилаштва Републике Српске.

Семинар је од стране учесника оцијењен изузетно високим оцјенама, те је преданост едукатора и активно учешће свих учесника допринијело интерактивном и успјешном семинару.