U perodu 23. – 26. oktobra 2018.godine na Jahorini je održano XIII SAVJETOVANJE IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA u organizaciji Udruženja sudija Republike Srpske u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj i Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, na temu: ''Aktuelna pitanja iz oblasti građanskog prava u Bosni i Hercegovini, teorija – praksa''.

Savjetovanje je okupilo preko 500 prijavljenih učesnika iz pravosudnih institucija, akademske zajednice, uprave i drugih oblasti, a izlagači na utvrđene teme iz programu rada podjeljene po katedrama, su bili eminentni profesori sa pravnih fakulteta u BiH i iz Srbije, kao i ugledne sudije iz najviših sudova u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji.

U uvodnom obraćanju Tomislav Čavić -Direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, je pozdravio učesnike ovogodišnjeg savjetovanja i istakao da je značaj i važnost ovog savjetovanja postao prepoznatljiv u BiH i regionu, zbog čega iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika, pravnika iz raznih oblasti prava i već prerasta u regionalno savjetovanje.

Posebno je naglasio da ovo,  već tradicionalno savjetovanje, je od velikog značaja za razvoj pravne misli, pravne prakse i za stručno usavršavanje sudija koji se bave građanskim pravom, što su prepoznali i oba Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u BiH i ovo savjetovanje uvrstili u svoj godišnji Program stručnog usavršavanja sudija i javnih tužilaca.

Istakao je pomoć i podršku koju su u organizaciji savjetovanja dobili od Misije OSCE u Bosni i Hercegovini i projekta Svjetske banke, koji već duži niz godina pružaju finansijsku pomoć Centrima za edukasiju u oraganizaciji seminara i drugih edukativnih aktivnosti za nosioce pravosudnih funkcija u BiH.