U Tuzli je dana 18. oktobra 2018.godine, u organizaciji Centra protiv krijumčarenja umjetninama sa sjedištem u Tuzli (CPKU), a uz podršku Ambasade Republike Francuske u BiH, održana druga po redu interdisciplinarnu konferencija na temu: ''Ilegalna trgovina umjetninama u Bosni i Hercegovini''.

Na Konferenciji, koju je otvorio Predsjednik CPKU Dženan Jusufović, je učestvovalo preko 30 predstavnika iz nadležnih ministarstava, različitih policijskih struktura sa nivoa BiH, entiteta i kantona, kantonalnog tužilaštva, Ambasade Francuske, British Council i BiH,  kulturnih institucija (muzeja i galerija) nevladinog sektora i privatnih kolekcionara, a ispred Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske, u radu konferencije je učestvovao Direktor Tomislav Čavić.

Konferenciju je koncipirana tako da su svi učesnici imali aktivno učešće, odnosno izlaganje i svoje viđenje o temi i učestvovali u diskusijama o dosadašnjim praksama i aktivnostima u ovoj oblasti.O radu Konferencije  su izvještavali veliki broj medija iz Bosne i Hercegovine i regije, koji su propratili njen rad.

Saradnici iz CPKU su prisutne učesnike upoznali sa radom i aktivnostima INTERPOL-a,  konvencijama i aktivnostima koje provode UNESKO i ICOM, te sa bazom podataka nestalih umjetnina sa INTERPOL-ove i ICOM-ove ''Crvene liste''.

Osim toga, CPKU je predstavio publikaciju (priručnik), koji je izdao pod nazivom: ''Ilegalna trgovina umjetninama u Bosni i Hercegovini'', a kojom je obuhvatio pregled stanja, prevenciju, način borbe, pravni okvir i preporuke iz ove oblasti koje se posebno odnose na uređenje zakonske regulative koja se tiče kulturnih dobara, stvaranje kompjuterizovane baze podataka putem uvođenja diskriptivnih kartica za umjetnine i na redovnu edukaciju pripadnika policije i ostalih nadležnih za suzbijanje ilegalne trgovine kulturnim dobrima, tužilaca i sudija.

Ovom publikacijom se nastoji afirmativno djelovati u oblasti borbe protiv ilegalne trgovine umjetninama, odnosno kulturno-istorijskim dobrima Bosne i Hercegovine, kako na nacionalnom, tako i na internacionalnom nivou.