Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је, и ове године, наставио активност у оквиру Програма специјалистичке обуке за судије и јавне тужиоце који поступају у поступцима према малољетним извршиоцима кривичних дјела, као и у кривичним поступцима у којима се у улози оштећеног појављују дјеца, организовањем семинара у сарадњи са УНИЦЕФ-ом на тему „Васпитне препоруке“.

Семинар је одржан 16. октобра 2018. године у просторијама Центра, а едукатори семинара су били господин Драган Улетиловић, судија Основног суда у Бањалуци и господин Ненад Миркоњ, Министарство правде Републике Српске.