Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci dana 12. i 13. oktobra 2018. godine u zajedničkoj organizaciji Udruženja pravnika Republike Srpske i Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, sa suorganizatorima Advokatskom i Notarskom komorom RS, Pravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, i Centrom za edukaciju sudija i javnih tužilaca RS i FBiH, održano je XIV Savjetovanje pravnika OKTOBARSKI PRAVNIČKI DANI, pod nazivom IZGRADNJA I FUNKCIONISANJE PRAVNOG SISTEMA“.

Savjetovanju je pored brojnih stručnjaka iz BiH i regiona, prisustvovalo 80 nosilaca pravosudnih funkcija iz Bosne i Hercegovine.