Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS i CEST u FBiH zajedno sa Projektom „Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu“, kofinansiranim od strane Evropske Unije i Vlade SR Njemačke, a implementiranom kroz GIZ, uz CILC (Centar za međunarodnu pravnu saradnju Holandije) i Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije, organizovao je i održao seminar na temu „Zaštita ličnih podataka“ i „Međunarodna pravna pomoć“

Seminar je održan u Tesliću u hotelu „Kardial“ 9. i 10. oktobra 2018. Godine, a edukatori su bili: Samira Čampara, pomoćnica direktora, Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, Radovan Kešelj, šef odsjeka, Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, Diana Alonso Blas, Ured za zaštitu podataka, Eurojust; Sónia De Sousa Pereira, Ured za zaštitu podataka, Europol i Graham Sutton, ekspert iz oblasti zaštite podataka, a za oblast Međunarodne pravne pomoći, Nikola Sladoje, pomoćnik ministra, Ministarstvo pravde RS.