Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2018. годину, у сарадњи са Адвокатском комором Републике Српске и Правобранилаштвом Републике Српске, организовао семинар из управноправне области на тему „Актуелна пракса Врховног суда Републике Српске у управном спору“.

Семинар је одржан дана 3. октобра 2018. године у просторијама Центра, док су едукатори семинара били госпођа Смиљана Мрша и господин Страхиња Ћурковић, судије Врховног суда Републике Српске. Семинару је присуствовало укупно 42 учесника из судова свих нивоа у РС, Адвокатске коморе РС и Правобранилаштва РС.