U periodu od 01-03. oktobra 2018. godine, u hotelu „Sunce“, u Neumu, održano je XI Stručno savjetovanje tužilaca u BiH u organizaciji Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj i Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u FBIH.

Podršku XI stručnom savjetovanju tužilaca ove godine dali su USAID’S Justice Project u BiH, Save the Children, UNICEF, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC, Švajcarski državni sekretarijat za migracije SEM,  Misija OSCE u BiH, Međunarodni forum solidarnosti „EMMAUS“, Atlantska inicijativa, CPRC i dr.

Savjetovanje se kroz stručne rasprave na 5 panela: Panel I–Korupcija, privredni i organizovani kriminal,  Panel II–Ratni zločini, Panel III–Trgovina ljudima i rodno zasnovano nasilje, Panel IV–Djeca u sukobu i djeca u kontaktu sa zakonom i Panel V–Borba protiv korupcije: Modaliteti i prevencija zloupotrebe migracija i azila.

Događaju je  prisustvovalo 127 tužilaca iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona, te predstavnici drugih pravosudnih institucija, međunarodnih organizacija i akademske zajednice.

Trećeg dana Savjetovanja napravljen je presjek obrađenih tema po panelima i doneseni su odgovoarjući zaključci koji će naknadno biti dostavljeni svim relevantnim institucijama.